ENEL X WAY APP VILKÅR OG BETINGELSER

De nåværende generelle avtalevilkårene (heretter "Generelle vilkår" eller "Kontrakt") styrer vilkårene og betingelsene for tjenestene som beskrevet nedenfor (heretter "Tjenestene" eller individuelt "Tjenesten") levert av Enel X Way Srl (heretter kalt "Enel X Way") gjennom "Enel X Way" -appen (heretter kalt "Appen") til kunder som har registrert seg i appen som angitt nedenfor (heretter "kundene" eller individuelt "kunden" ).

For å kunne bruke tjenestene, må kunden få tilgang til appen, registrere seg ved å fylle ut de obligatoriske feltene og godta disse generelle vilkårene.

Denne norske versjonen er ikke bindende og kun for enkelhets skyld. I tilfelle juridiske tvister er den italienske versjonen autoritativ. 

  

Artikkel 1 - Formålet med Kontrakten

1.1 Disse generelle vilkårene regulerer vilkårene for tjenestene som er beskrevet nedenfor, levert av Enel X Way, direkte og eller gjennom dets underleverandører, ved hjelp av appen: 

·      lade det elektriske kjøretøyet ved offentlig tilgjengelige ladepunkter via appen eller gjennom det tilknyttede RFID-kortet (heretter "offentlige ladestasjoner") som er kompatibelt med tjenesten; 

·      vises på et kart over offentlige ladestasjoner dedikert til elektriske kjøretøy som er kompatible med tjenesten;

·      administrasjon via App eller RFID-kort for ladestart og stopp ved ladepunkter for husholdningsbruk og / eller ved kasser / garasjer atskilt fra hovedhjemmet (heretter "innenlandske ladestasjoner") eller for bedriftsbruk (heretter " Bedriftens ladestasjoner "), hvis tilgang kun er forbeholdt autoriserte kunder via App. Innenlandske ladestasjoner og bedriftens ladestasjoner blir samlet referert til som private ladestasjoner;

·      utsatt start av innenlandsk lading og konfigurasjon av ladetiden;

·      programmering av lading på innenlandske ladestasjoner; 

·      innstilling av favoritt offentlige ladestasjoner;

·      bestilling av en støpsel for offentlige ladestasjoner i en forhåndsdefinert tid før du låser opp og starter ladingen, hvis pluginreservasjonstjenesten er i drift. Kunden kan se tilgjengeligheten av reservasjonstjenesten ved å velge ladestasjonen på kartet i appen og klikke på knappen "Reserver";

·      visning av ruten til den valgte offentlige ladestasjonen;

·      opplåsing av ladekontakten og start av ladesesjonen på den valgte offentlige ladestasjonen, også gjennom RFID-kort tilknyttet kontoen opprettet av kunden etter registrering i appen (heretter "konto")

·      overvåking av ladeøkten;

·      stopp av ladingen via den dedikerte knappen i appen eller gjennom RFID-kortet som er knyttet til kontoen;

·      varsel om slutten av ladingen;

·      mulig kjøp og tilknytning av et RFID-kort til kontoen; 

·      automatisk betaling av servicegebyret ved offentlige ladestasjoner, i henhold til metodene som er forhåndsinnstilt på kontoen (kredittkort PayPal, forhåndsbetalt);

·      vise, i en dedikert del, historikken over ladesesjonene og mottatte fakturaer;

·      aksept og modifisering av takstplanen din;

·      endring av betalingsmåten knyttet til kontoen;

·      abonnement på en eller flere tariffplaner knyttet til samme konto. Noen takstplaner kan ha en dedikert visning av ladestasjonene Kunden kan få tilgang til. Identifiseringen av spesielle tariffplaner (dvs. tariffplaner som kan aktiveres ved å angi en spesifikk kode) gjøres ved å legge inn en unik kode i delen "Min konto" i appen. 

  

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder tjenestene som tilbys av Enel X Way i områder der de er tilgjengelige, som angitt i appen. 

Artikkel 2 - Registrering og kundens abonnement

2.1 Bruk av appen er kun tillatt for fysiske personer over 18 år på registreringstidspunktet, og for juridiske personer.

  

2.2 For å bruke tjenestene må kunden først registrere seg gratis i appen ved å fylle ut de obligatoriske feltene. Instruksjonene for å registrere deg og bli med i tjenesten er tilgjengelig i delen "Ofte stilte spørsmål" i appen. Ved å fullføre registreringsprosedyren og klikke på "Jeg godtar" -knappen, erklærer kunden at han / hun nøye har lest og godtatt disse generelle vilkårene. 

2.3 Ved å bruke de samme legitimasjonene som er angitt for registrering i appen, vil kunden kunne få tilgang til nettportalene og appene til Enel Group-selskaper som er aktivert. Hvis kunden derimot allerede er registrert med andre nettportaler eller apper fra Enel Group-selskaper aktivert, kan han / hun bruke samme legitimasjon for å få tilgang til appen.

2.4 For å kunne bruke tjenestene, etter fullført registrering, må kunden utføre følgende tilleggsoperasjoner på appen:

·      velge og abonnere på en eller flere tariffplaner som kan vises i appen (heretter "Tariffplanene");

·      sett inn minst en betalingsmåte (kredittkort, forhåndsbetalt, Paypal), hvis det kreves av den signerte Tariffplanen.

Aktivering av Tjenesten er i alle fall underlagt det positive resultatet av verifiseringen av Enel X Way av korrekte dataene som gjelder betalingsmåten som ble oppgitt når du abonnerer på selve tjenesten.

  

2.5. Kunden er forpliktet til å legge inn de forespurte dataene i appen, og han garanterer at de er korrekte, oppdaterte og sannferdig. Kunden forplikter seg også til å umiddelbart kommunisere eventuelle endringer i dataene som er nyttige for riktig utstedelse av salgsdokumenter knyttet til kjøp av tjenester. Ved feil data må kunden umiddelbart varsle Enel X Way gjennom kontaktene som er angitt i appen.

2.6 Kunden erkjenner og godtar at hvis Enel X Way har kommunisert falske, utdaterte eller ufullstendige data til Enel X Way, forbeholder Enel X Way seg retten til å suspendere tilgangen til appen og / eller å si opp kontrakten i henhold til artikkel 1456 i Italian Civil. Kode, tilbakeholde beløpene som er betalt av kunden og forbeholder seg retten til å kreve erstatning for større skader.

2.7 Kunder som ønsker å bruke appen uten å registrere seg, vil bare kunne bruke tjenestene som er angitt nedenfor, etter å ha oppgitt data som er nødvendige for betaling og fakturering:

·      lade det elektriske kjøretøyet på de offentlige ladestasjonene som er kompatible med tjenesten, og som kunden har tilgang til via appen;

·      visualisering på kart over offentlige ladestasjoner dedikert til elektriske kjøretøy som er kompatible med tjenesten;

·      visning av reiseruten for å nå de valgte offentlige ladestasjonene; 

·      Lås opp ladekontakten og start ladingen på den valgte offentlige ladestasjonen;

·      overvåking av ladeøkten;

·      avbrudd i ladeøkten ved å bruke riktig knapp som vises i appen;

·      varsel om slutten av ladingen;

·      automatisk betaling av gebyret for tjenesten, med forbruksrate.

2.8 Kunden er forpliktet til å forlate ladestasjonen på slutten av kjøretøyets ladingsøkt. Ved bruk av visse offentlige ladestasjoner som er uttrykkelig angitt i appen, vil en ekstra kostnad vil bli belastet for ikke å fjerne ladekontakten fra støpselet, i henhold til art. 4.2.

  

Artikkel 3 - Varighet og tilbaketrekning

3.1 Denne Kontrakten er på ubestemt tid. 

  

3.2 Kunden kan revurdere sin tilslutning til kontrakten innen 14 dager fra tilslutningen til denne Kontrakten. Hvis Kunden ber om utførelse av Tjenestene som er fastsatt i Kontrakten i løpet av revurderingsperioden og deretter utøver retten til ny vurdering, kan kostnadene knyttet til bruken av de benyttede Tjenestene kan belastes pro rata temporis frem til deaktivering.kan kostnadene knyttet til bruken av Tjenestene som brukes, belastes inntil deaktivering. Kunden kan utøve retten til ny vurdering ved å sende en kommunikasjon til postkassen enelxway.italy.support@enel.com. Kunden vil motta en tilbakemelding om forvaltningen av ny vurdering på e-post. 

3.3 Kunden kan når som helst trekke seg fra denne kontrakten ved å sende en forespørsel om å deaktivere kontoen ved å sende en skriftlig melding til den dedikerte postkassen enelxway.italy.support@enel.com. Enel X Way deaktiverer kontoen innen ti dager etter mottak av e-posten. I dette tilfellet vil kunden bli fakturert gebyrene for tjenestene som brukes til deaktivering av tjenesten.

3.4 Tilbakekalling fra Kunden vil resultere i deaktivering av Kontoen, og automatisk avslutning av Kontrakten og eventuelle følgeforhold knyttet til Tjenesten.

Artikkel 4 - Økonomiske forhold

4.1 For å kunne bruke tjenestene gjennom offentlige ladestasjoner, er kunden pålagt å betale de gebyrene som er fastsatt i tariffplanen knyttet til hans / hennes konto, som beskrevet i den relevante delen angitt i appen. Slike avgifter er angitt med mva inkludert og er altomfattende, uten å berøre bestemmelsene i art. 4.2. Fakturaen vil bli utstedt for beløpet inkludert moms, hvis forfaller.

  

4.2 I tilfelle bruk av visse offentlige ladestasjoner som er uttrykkelig angitt i appen, vil en ekstra kostnad bli belastet for ikke å ta ut ladekontakten fra støpselet, i løpet av de følgende minuttene (spesifisert i detaljarket til den aktuelle offentlige ladestasjonen) etter slutten av ladingen. Denne summen vil bli belastet kunden for hvert minutt, startende fra minuttene som er spesifisert i detaljarket til den enkelte offentlige ladestasjonen etter slutten av ladingen, og til kontakten tas ut av kontakten som brukes. Beløpet på denne summen er vist nedenfor og i detaljarket til den enkelte berørte offentlige ladestasjonen, skal det betraktes som eksklusiv merverdiavgift (art. 15 DPR 633/72), og det vil bli belastet kunden i påfølgende tid bånd, differensiert i henhold til valgt type plugg: 

·      for vekselstrømskontakter (Type2 og Type 3a), med maksimal effekt opptil 22 kW, koster det 0,09 euro / min fra mandag til søndag, inkludert helligdager, fra 7:00 til 23:00; 

·      for DC-plugger (CHAdeMO og CCS Combo 2), med maksimal effekt opptil 50 kW, koster det 0,18 euro / min fra mandag til søndag, inkludert helligdager, fra 00:00 til 24:00; 

·      for HPC-stasjoner (CHAdeMO og CCS Combo 2), med maksimal effekt opptil 350 kW, koster det 0,18 euro / min fra mandag til søndag, inkludert helligdager, fra 00:00 til 24:00. 

Starttidspunktet for ladingen kan vises i sanntid i appen på skjermen til den gjeldende ladeøkten, og på slutten av ladeøkten, også i delen "Mine ladesessioner".

4.3 Tariffplaner kan lønne seg per brukstype eller månedlig gebyrtype, og de kan vises i appen. Kostnaden for tjenesten beregnes i henhold til takstplanen som er signert av kunden.

4.4 Kunden kan også aktivere dedikerte tariffplaner og tilleggsfunksjoner i appen via en kode gitt til kunden av Enel X Way eller av et annet Enel X Way- kunde/ partner. Prisen for tjenestene skal være forhåndsdefinert i henhold til avtalene med nevnte kunde/partner.

Spesielt:

·      Bilavgifter: takstplaner som kan aktiveres av kunder som har signert et tilbud med en bilprodusent i samarbeid med Enel X Way;

·      Selskapsgebyrer: takstplaner som kan aktiveres av kunder som er ansatte i et selskap som har signert et "Corporate" -tilbud med Enel X Way;

·      Spesielle avgifter: takstplaner som kan aktiveres av kunder som drar nytte av spesielle avtaler eller konvensjoner med Enel X Way. 

·      "Set & Charge": funksjonalitet som kan aktiveres av kunder for lading gjennom private ladestasjoner som administreres av fag som tidligere har kjøpt "JuiceNet Set & Charge" dashbordet. Ladeprisen på de ovennevnte stasjonene er regulert av spesifikke kontraktsbestemmelser mellom kunden og de fagene. Enel X Way er utenom disse avtalene.

Vær oppmerksom på at noen av ladepunktene som vises på App-kartet, kun kan brukes av kunder som har abonnert på en spesifikk takstplan. Prisene som er gitt i Tariffplanene (unntatt funksjonen "Set & Charge") er i alle fall relatert til bruken av de offentlige ladestasjonene. 

4.5 Vilkår og betingelser for hver tariffplan vises i detaljarkene som kan vises i appen.

4.6 Kunden kan velge sin egen takstplan, endre og avslutte abonnementet når som helst uten ekstra kostnad, i henhold til endringsprosedyrene beskrevet nedenfor:

·      overgang fra en "Pay Per Use" -Tariffplan (for eksempel Pay per Use Basic) til en "Flat" Tarifflan (for eksempel Flat City), vil den nye planen gjelde 24 timer etter forespørselen;

·      overgang fra en "Flat" Tariffplan (for eksempel Flat City) til en annen "Flat" Tariffplan (for eksempel Flat Travel), den nye Tariffplan vil gjelde ved neste fornyelse (f.eks. hvis den månedlige “Flat” Tariffplan ble signert 1. januar, og du ber om en endring av planen 10. januar, vil den nye takstplanen gjelde fra 1. februar);

·      overgang fra en "Flat" Tariffplan (for eksempel Flat SmallCity) til en "Pay Per Use" -tariffplan (for eksempel Pay per Use Basic), den nye takstplanen vil gjelde ved utløpet av den "Flat" Tariffplan (f.eks. hvis den månedlige faste takstplanen ble signert 1. januar, og du den 10. januar ber om en endring av planen, vil den nye takstplanen gjelde fra 1. februar);

·      overgang fra en "Pay per Use Premium"- Tariffplan til en "Pay per Use Basic"- Tariffplan, vil den nye takstplanen gjelde innen 24 timer etter forespørselen. Fra det øyeblikket vil det derfor ikke lenger være mulig å foreta en reservasjon ved hjelp av Pay per Use Premium- Tariffplan. Avmelding av en "Flat" Tariffplan (Flat Special inkludert) en "Pay per Use Basic" Tariffplan vil automatisk bli aktivert ved utløpet av "Flat" Tariffplan (f.eks. hvis den månedlige “Flat” Tariffplan ble signert 1. januar, og den 10. januar ber du om å avslutte planen, vil "Pay per Use Basic" Tariffplan gjelde fra 1. februar);

 

4.7 kWh inkludert i Tariffplan "månedlig avgift" kan bare brukes i inneværende måned og kan ikke akkumuleres for påfølgende måneder.

4.8 Noen offentlige ladestasjoner som er rapportert i appen kan være gjenstand for delvis begrensning av tilgjengelig strøm på bestemte tidspunkter av dagen. Prisene som brukes på ladingsøktene som tilbys av disse punktene, kan ikke endres.

Artikkel 5 - Fakturering og betaling for betaling på offentlige ladestasjoner

5.1 Bill viser avgifter og / eller kreditter, med spesifisering av tilknyttet tjeneste. Regningen sendes til e-postadressen som ble oppgitt på tidspunktet for registrering og arkivert i delen "faktureringshistorikk" i appen.

5.2 Faktureringsperioden varierer i henhold til takstplanen som er angitt nedenfor:

·      Tariffplan "Pay Per Use": regningen utstedes og sendes til kunden på slutten av hver ladingssession på offentlige ladestasjoner; 

·      Tariffplan "Pay Per UseBetal per bruk Premium": regningen utstedes og sendes når du kjøper bestillingsalternativet, mens det for ladesøkter utstedes på slutten av hver ladeøkt;

·      "Flat" Tariffplan: regningen utstedes og sendes til kunden den dagen planen signeres eller fornyes. Regningen inkluderer både gebyret for referanseperioden og eventuelle ekstra kostnader som skal betales som et resultat av bruk som overskrider den månedlige terskelen i måneden før fornyelsen. Regningen utstedes månedlig, på samme dato hver måned. Den resterende kWh kan vises i appen.

5.3 Tjenesten betales via betalingsmåten som er knyttet til kundens konto. Hvis mer enn én betalingsmåte er tilknyttet kundens konto, vil tjenesten bli betalt gjennom den som kunden angir som "standard" -metode, på tidspunktet for å bli med i tjenesten eller senere, selv før starten på den eneste ladingsøkten. Hvis betalingen ikke lykkes, vil Enel X Way varsle kunden og gjøre en rekke forsøk på å belaste forfallet.

5.4 Hvis disse belastningsforsøkene mislykkes, vil Enel X Way suspendere ladetjenesten og informere kunden om dette. I så fall må kunden angi en gyldig betalingsmåte i appen som gjør det mulig for Enel X Way å inndrive det skyldige beløpet.

vil bli sperret automatisk innen 7 (syv) dager fra riktig innsetting av gyldig betalingsmåte. I alle fall, selv før denne perioden har utløpt, kan kunden be om løslatelse ved å kontakte det gratisnummeret til Enel X Way på de dagene og tidene som er angitt i appen.

5.5 I tilfelle suspensjonen varer i mer enn 30 dager, kan Enel X Way si opp kontrakten i henhold til art. 1454 i den italienske borgerloven, etter å ha utstedt et endelig krav med minst 15 dagers varsel. 

 

 

Artikkel 6 - Innenlandske ladestasjoner

6.1 Kunden kan registrere en eller flere innenlandske ladestasjoner på sin konto.

6.2 Når registreringen av de innenlandske ladestasjonene er gjort, vil kunden kunne starte og stoppe ladesesjonene i henhold til metodene som er angitt i appen.

6.3 Kunden kan automatisk planlegge lade-økten gjennom appen i de mest praktiske tidsluker, basert på bestemte innganger som er gitt av kunden (inkludert, men ikke begrenset til, avgangstiden hjemmefra) og informasjon relatert til typen innenlands takstplan, tilgjengelig fra strømleverandøren, på grunnlag av en avtale med Enel X Way.

6.4 Det skal bemerkes at for ladetimer gjennom innenlandske ladestasjoner, avhenger kostnadene for strøm for ladeøktene av Tariffplanen som brukes av strømleverandøren som innenlands ladestasjon er koblet til. Kostnaden for strøm vil bli belastet kunden av sin strømleverandør i den relative regningen. Det er underforstått at Enel X Way ikke er en del av kontrakten mellom kunden og dens leverandør for administrasjon av strømmen som driver alle innenlandske ladestasjoner. 

Artikkel 7 - RFID-kort

7.1 Kunden kan kjøpe et RFID-kort gjennom den dedikerte delen av appen. For å bli aktivert, må RFID-kortet være tilknyttet kundens konto i appen. RFID-kortet gjør det mulig for kundene å starte og avslutte kjøretøyets ladingsøkt gjennom private ladestasjoner og / eller offentlige ladestasjoner, i samsvar med sin tariffplan. 

For Android-enheter er det mulig å laste ned et digitalt kort som skal brukes direkte gjennom appen på samme måte som for RFID-kortet. Det digitale kortet er ikke tilgjengelig for enheter som er forskjellige fra Android-enhetene. 

  

7.2 Det samme RFID-kortet kan også brukes til private ladestasjoner tilknyttet kundens konto. 

7.3 Pris og økonomiske forhold for kjøp av RFID-kortet er spesifisert i den relevante delen av appen.

7.4 Regningen utstedes i et elektronisk format, dirigertgjennom Exchange System (som kreves av den italienske budsjettloven 2018 og inntektsbyråets bestemmelse datert 30. april 2018) og sendes via e-post på kjøpstidspunktet og den kontekstuelle betalingen. I tilfelle kjøp sendt til et land utenfor EU, skal fakturaen leveres innen de påfølgende 48 arbeidstidene, og kunden vil bli varslet om eventuelle forsinkelser via e-post. 

7.5 Kortet vil bli sendt til leveringsadressen som er angitt under kjøpetrinnet.

  

Artikkel 8 - Rabattkuponger

8.1 Kunden kan bruke kuponger som garanterer å dra nytte av rabatter eller kampanjer. Kuponger gjør at ladetjenestene kan brukes gjennom appen, for et beløp uttrykt i kWh. De kan aktiveres via appen ved å legge inn den relevante identifikasjonskoden i den dedikerte delen i "Wallet" - Min konto i appen. 

  

8.2 Identifikasjonskoden for hver kupong, samt alle detaljer knyttet til bruken av kupongen, vil bli tildelt kunden på e-postadressen som er angitt under registreringen eller på en annen måte gitt av Enel X Way og/eller av Enel X Way-partnerì som har levert kupongen.

Hver kupong har en utløpsdato og kan bare brukes en gang. 

Artikkel 9 - Registrering av kjøretøystypen og tilleggsinformasjon om lading

9.1 Innenfor kontoen har kunden muligheten til å registrere en eller flere kjøretøymodeller, velge dem fra de som er foreslått i menyen eller skrive inn navnet manuelt. Den oppgitte informasjonen kan når som helst endres av kunden. For hver kjøretøystype som er angitt av kunden, vil teknisk informasjon - hvis tilgjengelig - knyttet til kjøretøyet (som ladekraft, batteristørrelse, autonomi) vises i appen. Basert på typen av det valgte kjøretøyet, kan kunden se følgende informasjon i appen under ladingen:

a) tilført energi (kWh);

b) ladetid;

c) ladeeffekt (kW);

d) veiledende estimat for tilleggs autonomi (i kilometer) som kommer fra ladetilgangen, beregnet som følger: tilleggs autonomi (km) = energi levert av ladesesjon (kWh) * autonomi for bilbatteriet som er valgt av kunden ( km) / størrelse på bilens batteri valgt av kunden (kWh). Samme mål kan også representeres i miles med en konverteringsfaktor km / 1,60934; 

e) prosentandel av påfylling av ladesesjonen, med hensyn til batteristørrelse, beregnet som følger: prosentandel av påfylling (%) = energi levert av ladesesjonen (kWh) / batteristørrelsen (kWh).

9.2 Kunden godtar at informasjonen henvist til art. 9.1, bokstavene a) - e) er merket som informativ, derfor godtar kunden å bruke den samme informasjonen i fullstendig beslutningsautonomi. Ovenstående informasjon gjelder ikke et kjøretøy, og verdiene som vises, må ikke gjenspeile de faktiske kjøreresultatene. Enel X Way påtar seg ikke noe ansvar for kundens bruk av informasjonen som er henvist til art. 9.1, bokstav a) - e).

Artikkel 10 - Ansvarsfraskrivelse

10.1 Bortsett fra i tilfeller av forsettlig oppførsel eller grov uaktsomhet, er Enel X Way ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap forårsaket av kunden eller tredjeparter som ikke direkte og fullt ut kan tilskrives Enel X Way, inkludert i tilfelle en tjeneste ikke kunne leveres helt eller delvis på grunn av (i) funksjonsfeil i kjøretøy, teknologisk utstyr, IT-systemer ellerog telekommunikasjon eller (ii) årsaker som kan tilskrives energileverandøren og / eller til en tredjepart.

10.2 I tillegg er Enel X Way ikke på noen måte ansvarlig for total eller delvis manglende oppfyllelse av sine forpliktelser som følge av force majeure, inkludert, men ikke begrenset til: handlinger fra staten og den offentlige administrasjonen, handlinger fra offentlige myndigheter, juridiske restriksjoner, brann, flom, eksplosjon, uro, opptøyer, streik, pandemi, industriell forstyrrelse, mangel på råvarer, mangel på reservedeler, mangel på elektrisitet, avbrudd i telefontjenester, skadelig programvare, mangel på drivstoff og andre oljer.

  

Artikkel 11 - Ingen videresalg av tjenester eller kommersiell bruk

Kundens rett til å bruke tjenestene er personlig og kan ikke overføres. Det er ikke tillatt å videreselge eller gjøre annen kommersiell bruk av tjenestene uten skriftlig samtykke fra Enel X Way.

Artikkel 12 - Immaterielle rettigheter til Enel X Way og tredjeparter

Kunden erkjenner uttrykkelig at alle immaterielle rettigheter, gitt på grunnlag av regler om opphavsrett eller andre bestemmelser som for eksempel loven om industriell eiendomsrett, som beskytter for eksempel kunnskap, kildekode, programvare, maskinvare, planer, applikasjoner, oppfinnelser, industrihemmeligheter, formler, algoritmer, modeller, databaser og lignende, knyttet til tjenestene, data og annet materiale fra Enel X Way eller, i alle fall, gjort tilgjengelig for kunden av Enel X Way i henhold til de generelle vilkårene, er og forblir Enel X Way og partene som sistnevnte er en legitim lisensinnehaver for. Materialet som inneholder kjøretøybilder som kan vises i appen, og som Enel X Way er den rettmessige rettighetshaveren til, leveres av Evoximages.com. Kunden skal ikke kopiere, modifisere, selge, gi, lisensiere, overføre til tredjeparter noen immaterielle rettigheter eller lage verk avledet fra verk som er beskyttet av noen rett til Enel X Way og / eller som det samme er en legitim lisensinnehaver, og heller ikke tillate tredjeparter å gjøre det direkte eller via sin elektroniske enhet (heretter "Begrensningene"). Til slutt erkjenner kunden at alt innhold (programvare, bilder, grafikk, fotografier, musikk, lyd, video, tekst, data osv.) i kampanjekorrespondansen, vist til kunden via WEB MAIL-tjenesten eller av WEB MAIL-leverandører, er beskyttet av gjeldende regler om opphavsrett, varemerker, servicemerker, patenter eller andre eiendomsrettigheter og lover, og begrensningene gjelder også for slikt innhold.

  

Artikkel 13 - Endringer og oppdrag

13.1 Enel X Way har rett til når som helst å endre disse vilkårene og tjenestene, inkludert de tilhørende økonomiske forholdene og tariffplanene, av tekniske, organisatoriske og / eller kommersielle grunner, forutsatt at disse endringene ikke hindrer tilfredsstillelse av dens hovedforpliktelser. 

  

13.2 Ovennevnte endringer kommuniseres av Enel X Way til kunder med en rimelig oppsigelsestid, ikke mindre enn 15 dager før deres ikrafttredelse, ved varsel til e-post indikert av kundene på tidspunktet for registrering og ved å få tilgang til appen. Hvis Kunden ikke har til hensikt å godta endringene, har han rett til å trekke seg fra Kontrakten på den måte som er angitt i art. 4 “Varighet og tilbaketrekning”. Kundens bruk av en enkelt tjeneste utgjør en bekreftelse på at han vil overholde de generelle vilkårene, eventuelle vilkår for selve tjenesten og senere endringer. Kunden forplikter seg til å overholde de generelle vilkårene og eventuelle senere endringer.

  

13.3 Kundens bruk av en enkelt tjeneste utgjør en bekreftelse på at han vil overholde de generelle vilkårene, eventuelle vilkår for selve tjenesten og senere endringer. Kunden forplikter seg til å overholde de generelle vilkårene og eventuelle senere endringer. Kunden forplikter seg til å bevare de generelle vilkårene og eventuelle senere endringer. 

  

13.4 Enel X Way kan overføre eller overføre denne avtalen, og noen av dens rettigheter og / eller forpliktelser i henhold til avtalen, helt eller delvis, til en tredjepart, med varsel som skal sendes på samme måte som i artikkel 13.2 ovenfor. Kunden kan ikke overføre eller overføre denne avtalen, helt eller delvis, eller noen av dens rettigheter og / eller forpliktelser i henhold til avtalen, til noen tredjepart uten forutgående skriftlig godkjennelse fra Enel X Way. 

  

Artikkel 14 - Beskyttelse av personopplysninger

Kundens personopplysninger behandles utelukkende i samsvar med gjeldende regelverk som regulerer behandlingen av personopplysningene. Retningslinjene for personvern kan når som helst konsulteres i den relevante delen av appen - vilkår og betingelser. 

 

Artikkel 15 - Gjeldende lov - Jurisdiksjon

Denne kontrakten er underlagt lovgivningen i Den italienske republikk. Dersom noen av bestemmelsene i kontrakten anses som ugyldige, ugyldige og/eller på annen måte uanvendelige i henhold til gjeldende lovbestemmelser, vil alle de andre gjenværende bestemmelsene likevel anses som fullt gyldige og effektive. I tilfelle tvister vil kundens jurisdiksjon være kompetent. Hvis kunden imidlertid har bosted og adresse utenfor den italienske staten, vil domstolen i Roma ha enekompetanse.

Artikkel 16 - Userike klausuler

Partene erklærer uttrykkelig å godta innholdet i følgende artikler: 3 (Varighet og uttak), 4 (Økonomiske forhold), 5 (Fakturering og betaling for lading gjennom offentlige ladestasjoner), 9 (Registrering av kjøretøystype og tilleggsinformasjon om ladesesjon ), 10 (Ansvarsfraskrivelse), 11 (Ingen videresalg eller kommersiell bruk av tjenestene), 12 (Immaterielle rettigheter til Enel X Way og tredjeparter), 13 (Endringer og tildeling), 15 (Gjeldende lov).