PERSONVERN POLITIKK

Denne policyen er gitt i henhold til artikkel 13 i EU regulativet 2016/679 ("GDPR")

Enel X Way S.r.l. (heretter også "Enel X Way"), informerer deg som datakontrollør om at personopplysningene som ble gitt og ervervet ved registrering av ønskede tjenester, både for bruk på egne vegne og i selskapet, samt dataene som er nødvendig for levering av slike tjenester, inkludert navigasjonsdata, vil bli behandlet i samsvar med konfidensialitetsgarantiene og sikkerhetstiltakene som er fastsatt i gjeldende forskrifter ved bruk av datamaskin, telematikk og manuelle verktøy, med logikk som er strengt knyttet til formålene med behandling.

Informasjonen i dette dokumentet gjelder både for brukere som bruker tjenesten privat, og for brukere som bruker tjenesten som ansatte i et selskap som har signert en kontrakt med Enel X Way. Nærmere bestemt, brukere som bruker Enel X Way med en ikke -privat profil:

1) etablering av tjenesten i eget navn for opprettelse av kontoen med registering av personopplysninger;

2) bruk av ladetjenesten i henhold til vilkårene og betingelsene definert i avtalen mellom Enel X Way og selskapet - arbeidsgiver;

3) bruk av geolokalisering innenfor omfanget av denne tjenesten;

4) sporing av data knyttet til gjennomførte ladninger, og visning av slike data fra din bedrift/arbeidsgiver;

5) bruk av dataene dine for levering av kundebehandlingstjenester;

6) Når du sender nyhetsbrev "Electric Bites" eller lignende, for å bli oppdatert på verden av elektrisk mobilitet og relaterte initiativer til Enel X Way-selskapene.

 

 

 

1. Datakontroller

EnelX Way Srl, med hovedkontor i Via Flaminia 970, 00189 - Roma, MVA -nummer 15844561009 - PEC enelxway@pec.enel.it (heretter "Enel X Way" eller "Kontrolleren"), som datakontroller, vil behandle din personlige data i samsvar med bestemmelsene i gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger og denne personvernerklæringen.

2. Personvernombud (DPO)

Enel X Way har utnevnt et personvernombud (DPO) som kan kontaktes på følgende e-postadresse: dpo.enelxway@enel.com .

3. Objekt og behandlingsmetoder

Enel X Way kan behandle personopplysningene du har kommunisert eller under andre omstendigheter som er legitimt ervervet av deg ("Personopplysninger") for å ivareta de formålene de ble avgitt til, alt etter hva som er tilfelle. Spesielt kan følgende personopplysninger behandles:

 • Vanlige og personlige kontaktdata (f.eks. Navn og etternavn, e-postadresse og telefonnummer);

 • Økonomiske og finansielle data: data som er nødvendige for betalinger (f.eks. IBAN) eller som bevis for betaling (betalingsidentifikasjonsdetaljer), og andre data knyttet til kundens soliditet og punktlighet;

 • Surfedata: IT-, telematikksystemer og programvareprosedyrer som brukes for til å betjene denne Appen henter under normal drift utvalgte data (f.eks. Dato og klokkeslett for tilgang, besøkte sider, navn på Internett -leverandøren og Internett Protokoll (IP) adresse som nettstedet er åpnet for). Dato og klokkeslett for tilgang, sidene som er besøkt, navnet på Internett -leverandøren og IP -adressen (Internet Protocol) som gir deg tilgang til Internett, den geografiske posisjonen osv.), hvis overføringen er implisitt i bruken av web-/appkommunikasjonsprotokoller eller er nyttig for bedre administrasjon og optimalisering av systemet for sending av data og e-post. Dataene kan også brukes til å innhente statistisk informasjon om bruken av appen, og for å kontrollere dens korrekte funksjon, samt den generelle trenden for tjenesten som ytes i appen, i løpet av aktivitetsperioden i den. Dataene kan brukes til å etablere ansvar i tilfelle datakriminalitet mot Appen. Denne policyen gjelder utelukkende for denne web- og mobilapplikasjonen og gjelder ikke i forhold til personopplysninger som kan anskaffes gjennom lenker til andre nettsteder som Enel X Way ikke har kontroll over, og som derfor ikke er dekket av denne databeskyttelseserklæringen. Enel X Way samler også inn teknisk informasjon fra brukerens mobile enhet, for eksempel posisjonsdata eller data knyttet til visse egenskaper og ytelse for enheten eller telefonoperatøren/operativsystemet, inkludert enhetstype og tilkobling, IP -adresse, mobilbetaling metoder, interaksjon med annen detaljhandelsteknologi (for eksempel bruk av NFC -koder, QR -koder eller mobilkuponger);

 • Dataplassering: Noen Appen-tjenester bruker teknologi som identifiserer den fysiske plasseringen til brukerens enhet ved å bruke data om lengdegrad og breddegrad der enheten befinner seg via standard applikasjoner på enheten (såkalte "Location Data"). Posisjonsdata deles med kartleverandøren, Google, som konverterer posisjonsdata til et punkt på kartet. Plasseringen på kartet brukes av Appen til å tilby tjenesten som brukeren ber om, f.eks. å finne plasseringen til brukerens enhet, og avstanden fra brukerens enhet til den identifiserte ladestasjonen for å gjøre det mulig for brukeren å ta i bruk ladetjenestene, samt å bestille/reservere ladeinfrastrukturen.

Hvis applikasjonen er koblet til Internett og knyttet til hans eller hennes profil, godtar brukeren at Enel X Way kan behandle posisjonsdata på den måten og med de formålene slik det er beskrevet ovenfor.

Brukere som deaktiverer geolokaliseringsfunksjonen vil ikke kunne bruke tjenestene beskrevet ovenfor.

Personvernerklæringen for Google Maps er tilgjengelig på følgende adresse https://www.google.com/intl/it_it/help/terms_maps.html og er innlemmet i Enel X Way personvernerklæring av denne referansen i den utstrekning det gjelder behandlingen av posisjonsdata eller søkeadresse fra Google.

 • Data som kreves for å opprette en unik ID: Appen kan bare nås av kunder som er registrert via Enel Unike ID. Når du oppretter en Enel Unike ID må du registrere personlige data som for eksempel navn, etternavn, e -postadresse, telefonnummer og skatteidentifikasjonsnummer/personnummer (sistnevnte bare for forbrukerkunder) - såkalte "registreringsdata" – er nødvendige for å lykkes i å fullføre registreringen, få tilgang til det reserverte området og for å bruke tjenestene som tilbys av de enkelte selskapene i Enel Group som deltar i Unik ID. Registreringsdata, så vel som alle data som allerede kan være tilgjengelige for den behandlingsansvarlige etter å ha blitt anskaffet som en del av andre kontraktsforhold, skal under ingen omstendigheter overføres til andre Enel Group -selskaper. Registreringsdata blir også behandlet av de Enel Group -selskapene som tilbyr autentiseringstjenesten, spesielt utpekt for dette formålet som databehandlere (Enel Global Services S.r.l.).

Behandling av personopplysninger i henhold til denne personvernpolicyen betyr enhver operasjon eller et sett med operasjoner, utført ved hjelp av automatiserte prosesser og brukt på personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller modifisering, utvinning , konsultasjon, bruk, kommunikasjon ved overføring, formidling eller annen form for tilgjengeliggjøring, sammenligning eller sammenkobling, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

Vi informerer deg om at slike personopplysninger vil bli behandlet manuelt og/eller med støtte fra datamaskin eller telematikk. Behandlingen vil bli utført med logikk for organisering og utarbeidelse av personopplysninger, også knyttet til loggene som stammer fra tilgang og bruk av tjenestene som er gjort tilgjengelig via Appen, knyttet til formålene angitt i denne policyen for å sikre sikkerheten og konfidensialiteten til data og informasjon.

Ved online transaksjoner er dataene som behandles beskyttet ved bruk av passende teknologiske løsninger som er implementert for å beskytte tilkoblinger og lagre finansielle data (kredittkort, IBAN, etc.).

4. Formål og juridisk grunnlag for behandlingen

Enel X Way vil behandle dine personopplysninger for å oppnå spesifikke formål som blir ivaretatt av et tilstrekkelig juridisk grunnlag gitt av gjeldende lov om beskyttelse av personopplysninger. Enel X Way har bare lov til å behandle personopplysningene dine hvis ett eller flere av følgende juridiske grunnlag gjelder:

 • Du har frivillig gitt ditt spesifikke, informerte, utvetydige og uttrykkelige samtykke til behandlingen;

 • behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt du er part i eller utførelse av forhåndskontraktuelle tiltak basert på din forespørsel;

 • i nærvær av en legitim interesse for Enel X Way, forutsatt at interessene eller grunnleggende rettighetene og frihetene til den registrerte ikke råder;

 • i kraft av en juridisk forpliktelse som Enel X Way er pålagt å overholde.

Innlevering av dine personopplysninger er nødvendig i alle tilfeller der behandlingen utføres på grunnlag av en juridisk forpliktelse, eller for å inngå en kontrakt du er part i, eller for implementering av forhåndskontraktuelle tiltak. I sistnevnte tilfeller kan avslaget ditt gjøre det umulig for Enel X Way å behandle forespørselen din.

Innlevering av personopplysningene dine er frivillig for å forfølge behandlingsformålene som ditt forhåndssamtykke kreves for: i disse tilfellene vil mangelen på samtykke i forhold til dem imidlertid ikke ha noen konsekvenser for inngåelsen av kontrakten.

Den obligatoriske eller valgfrie typen samtykke vil bli spesifisert på tidspunktet for innsamling av personopplysninger.

I henhold til artikkel 13 i GDPR blir du informert om at Enel X Way kan behandle personopplysningene dine ved hjelp av verktøy, inkludert elektroniske og automatisk lagring i sine databaser med formål knyttet til bruk av denne Appen og de tilhørende tjenestene som tilbys for følgende formål:

a) Aktiviteter som er strengt knyttet til og nødvendig for bruk av denne Appen og bruk av relaterte tjenester. Hvis det ikke oppgis personopplysninger, vil det ikke være mulig å bruke tjenestene som er forespurt av brukeren eller av selskapet som brukeren er ansatt i. Behandlingen av personopplysninger for utførelsen av disse aktivitetene er derfor nødvendig for at Enel X Way skal kunne utføre sine kontraktsforpliktelser for å la deg bruke Appen.

Det skal også bemerkes at bruk av noen av de nevnte tjenestene krever registrering hos Appen på den måten som er angitt i bokstav b) nedenfor.

b) Unik ID - registrering og tilgang: Tilgang til Appen er bare mulig gjennom Enel Unike ID. Brukere som allerede var registrert for de digitale tjenestene til Enel Group -selskapene som deltok i tjenesten Unike ID før opprettelsen av selve Unike ID, for å fortsette å få tilgang til Appen, må godta vilkårene for opprettelsen av Unike ID ID.

Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å få tilgang til tjenesten med tilgangsopplysninger generert før 9. september 2019, datoen da den unike ID -en ble introdusert.

Første registrering: Personlige registreringsdata samles inn på det tidspunktet du oppretter din unike ID på en av nettportalene eller mobilappene som tilbyr registreringsfunksjonalitet. Opprettelsen av den unike IDen gir deg tilgang til, gjennom et enkelt brukernavn og passord, det reserverte området på webportalene og mobilappen til de deltakende Enel Group -selskapene.

Tilgang etter registrering: Tilgang til Appen er bare mulig gjennom Enel Unik ID. For godkjenningsformål mottar Unik ID -systemet de krypterte legitimasjonene som er angitt av brukeren for bekreftelse og validering. Dine personopplysninger vil derfor bli behandlet kun for å verifisere disse legitimasjonene og gi deg tilgang til dem på en enkel måte og uten ytterligere kostnader fra land der et autorisert Enel Group -selskap er tilstede. Det er underforstått at slike data for tilgang til Appen i alle fall ikke blir gjort tilgjengelig for andre Enel Group -selskaper som er autorisert til å bruke den unike IDen.

Tilgang til tjenestene som er tilgjengelige gjennom Enel X Way tilbys på følgende måter:

i. via Appen etter registrering av den unike IDen;

ii. gjennom bruk av legitimasjon valgt for identiteten som er opprettet på sosiale nettverk (såkalt "sosial innlogging"), spesielt identitetene som er opprettet med Apple ID, Facebook og Google når disse alternativene er tilgjengelig. Etter aksept av vilkårene for tjenesten vil en unik ID bli knyttet til brukeren.

I tilfelle du bestemmer deg for å få tilgang til legitimasjonen til et sosialt nettverk, skal Enel X Way skaffe dine personopplysninger (fornavn, etternavn, e-post) i samsvar med autorisasjonene du har utstedt til det sosiale referansenettverket. Du må derfor bekrefte innstillingene fra det sosiale referansenettverket, samt å lese den relevante personvernerklæringen nøye. Du kan imidlertid når som helst oppdatere eller endre informasjon som er innhentet gjennom den sosiale påloggingen.

Enel X Way beholder identifikasjonskoden som er knyttet til kontoen din med den sosiale nettverkstjenesten når du bruker den til å logge på Enel X Way eller deler innhold som er tilgjengelig på nettstedet. Dette vil bli beholdt så lenge det er nødvendig for å levere de forespurte tjenestene. Uansett vil Enel X Way ikke ha kunnskap om legitimasjonen du bruker for å få tilgang til det sosiale nettverket.

c) Oppfyllelse av juridiske, regulatoriske eller EU -forpliktelser.

d) Utsending av kommersielle tilbud knyttet til produkter og/eller tjenester som ligner på tidligere kjøpte (såkalt soft-spam) av Enel X Way via e-post

e) Sending av "Electric Bites" eller lignende nyhetsbrev, for å bli oppdatert om verden av elektrisk mobilitet og på relaterte initiativer fra Enel X Way-selskapene;

f) utsendelse av informasjon og/eller oppdateringer som er funksjonelle for ledelsen og utførelsen av kontrakten og for deltakelse i eventuelle belønnings- eller lojalitetsprogrammer;

g) Gjennomføre aktiviteter som tar sikte på å forbedre kvaliteten på tjenestene som tilbys i forbindelse med kontrakten (for eksempel ved undersøkelser gjennomført via e-post eller telefonsamtaler for å vurdere kundetilfredshet og forstå hvordan man kan forbedre kundeopplevelsen);

h) Gjennomføring av markedsundersøkelser, direkte salg, inkludert telefonisk, for plassering av produkter eller tjenester, for kommersiell kommunikasjon eller markedsføringsaktiviteter av Enel X Way

i) Gjennomføring av markedsundersøkelser, direkte salg, inkludert via telefon, for plassering av produkter eller tjenester, for kommersiell kommunikasjon eller markedsføringsaktiviteter av selskaper identifisert i Enel Group (for eksempel Enel Energia Spa; Enel X Srl; Enel X Financial Services Srl; Paytipper Spa; Enel X Way Italia S.r.l.)

j) Gjennomføring av profilaktiviteter basert på ditt forbruk og informasjon om dine valg av kjøp av produkter eller tjenester fra den behandlingsansvarlige som er spesielt tilpasset dine behov av Enel X Way

k) Med forbehold om frivllig og spesifikt samtykke fra kunden kan du be energleverandøren om personopplysninger og data knyttet til strømforsyningen og tariffplanen som kunden abonnerer på for å kunne tilby en ladetjeneste som tilsvarer tariffplanen.

l) Sporing av aktiviteter utført i appen gjennom innsamling og behandling av enhetsdata, for å lage statistiske analyser og for tilbud om personlig tilpassede annonser.

Hvis du ikke samtykker, vil bare sporing, tekniske og teknisk tilsvarende verktøy bli brukt for å muliggjøre Appens grunnleggende funksjonalitet og realisering av aggregert statistikk om besøk i Appen og dens navigasjon for å optimalisere innholdet.

For formålene angitt i punkt 4.h), 4.i), 4.j), 4.k) og 4.l) er tillatelse til behandling av personopplysninger valgfri og vil ikke påvirke bruken av Appen og tilhørende service.

5. Markedsføring og/eller profilering

Gjennom de aktuelle skjemaene kan du fritt bestemme om du vil samtykke til bruken av dine personopplysninger og kontaktinformasjon også for markedsundersøkelser, direktesalg, inkludert telefonsalg, for plassering av produkter eller tjenester, for kommersiell kommunikasjon eller markedsføringsaktiviteter knyttet til produktene og/eller tjenestene som tilbys av Enel X Way eller av tredjepartsselskaper som samarbeider med Enel X Way S.r.l. som bedre detaljert i avsnitt 4. Bokstav i i denne informasjonen. Med forbehold om ditt frie og spesifikke samtykke, for formålene angitt ovenfor, kan dine personopplysninger behandles av tredjepartsselskaper som samarbeider med Enel X Way S.r.l., direkte, som uavhengige datakontrollører og/eller av Enel X Way, som databehandler, på deres vegne.

Forhåndsinnhenting av ditt samtykke til markedsføringsformål beskrevet ovenfor er ikke nødvendig ved kontakt via telefonnumre (fasttelefon og/eller mobil) og papirpostadresser som tilhører personer som er tilstede i offentlige telefonkataloger, og som forskriften om Registro Pubblico delle Opposizione (RPO) er gjeldende, og tillater behandling av slike kontaktdata for de som ikke har utøvd sin rett til å motsette seg.

Registrering av ditt samtykke for "profilering" gjør det mulig for Enel X Way å behandle dine personopplysninger for profilering av aktiviteter basert på dine forbrukspreferanser, og på data og informasjon som er oppnådd av den behandlingsansvarlige gjennom kjøp av sine produkter eller tjenester også i for å motta tilbud som er spesielt tilpasset dine behov.

For å utvikle bedre tjenester og produkter som samsvarer med dine behov kan Enel X Way gjøre bruk av partnerskap med utvalgte selskaper som på statistisk grunnlag integrerer informasjon knyttet til: personlige preferanser og interesser, forbrukspreferanser, økonomiske og familiesituasjon, beliggenhet eller bevegelser til den enkelte. Ikke under noen omstendigheter vil personopplysningene dine bli delt med tredjeparter for profilering.

E-postadressen du oppgir i kontrakten inngått med Enel X Way kan bli brukt av sistnevnte til å sende kommersielle tilbud knyttet til produkter og/eller tjenester som ligner på de du tidligere har kjøpt (såkalt soft-spam) . Du kan imidlertid når som helst protestere mot behandlingen av dine personopplysninger ved å sende en forespørsel til den dedikerte postkassen som er referert til i avsnitt 9 i denne personvernerklæringen.

Dine personlige kontaktdata kan også bli behandlet av Enel X Way for på grunnlag av sin egen legitime interesse etter først å ha verifisert med hensyn til hvert enkelt initiativ, at interessene, rettighetene eller de grunnleggende frihetene til dataene ikke gjelder ved hjelp av en spesifikk balanseringstest (legitim interesse vurdering) for salgsfremmende aktiviteter av tjenester og produkter som tilbys av kontrolleren.

Behandlingen av personopplysninger for markedsføringsformål kan utføres ved hjelp av "tradisjonelle" metoder (for eksempel papirpost og/eller operatørsamtaler), eller gjennom "automatiserte" kontaktsystemer (som SMS og/eller MMS, telefonsamtaler uten operatørinnblanding, e-post, faks, interaktive applikasjoner).

Samtykke gitt av deg for markedsføringsformål skal forstås som gitt for begge metodene som er angitt, men med forbehold for din rett til å protestere, selv delvis, i forhold til de forskjellige kommunikasjonskanalene gjennom hvilke markedsføringsformål gjennomføres slik det er angitt under avsnitt 9 i denne personvernerklæringen.

Samtykke for markedsføring og profilering er valgfritt og forhindrer ikke muligheten til å dra fordel av produktene eller tjenestene som tilbys av Enel X Way. Et gitt samtykke kan når som helst trekkes tilbake ved å sende en skriftlig melding til e-postadressen angitt under avsnitt 9 i denne personvernerklæringen.

6. Mottakere av personopplysninger

For å oppfylle de ovennevnte formålene med denne personvernerklæringen kan Enel X Way trenge å formidle personopplysningene dine til tredjeparter i Italia og i utlandet, inkludert land utenfor EU for å utføre kontrakten i tillegg tilå oppfylle lovlige forpliktelser eller å utføre aktiviteter som er avgjørende for levering av de forespurte tjenestene.

Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelig for:

a) den ansatte og samarbeidspartnere i Enel X Way som er autorisert for videre behandling;

b) til selskapene i Enel Group som er tilstede på Det europeiske unionens territorium i egenskap av autonome databehandlere eller databehandlere, samt til sine ansatte og samarbeidspartnere som er spesielt utpekte personer autorisert til behandlingen;

c) til tredjepartsselskaper eller andre emner som utfører visse aktiviteter i outsourcing på vegne av Enel X Way, i deres egenskap av databehandlere så vel som deres ansatte og samarbeidspartnere som er spesielt utpekt som personer autorisert til behandlingen.

Til eksempel vil partene behandle personopplysningene dine ved:

 • administrasjon av kundekommunikasjon;

 • kundebehandlingstjenester;

 • fakturering og kredittbeskyttelse;

 • markedsundersøkelser, direkte salg (også via telefon), for plassering av produkter eller tjenester, for kommersiell kommunikasjon, markedsføring og profilering av Enel X Way (på grunnlag av det som er beskrevet i avsnitt 4 og 5 i denne personvernerklæringen).

d) til institusjoner, offentlige og private myndigheter, tilsyns- og kontrollorganer, banker, faktoring -selskaper og kredittkortselskaper når dette er nødvendig for å gi tilskudd, bidrag, finansiering, tilskudd og fasiliteter av enhver art knyttet til levering av kontrollørens produkter og/eller tjenester eller når det kreves i form av spesifikke bestemmelser i lov, forskrifter og autorisasjoner;

e) til eksterne selskaper, inkludert utenlandske, som opererer i forsikringssektoren og i innvilgelse av lån, inkludert betalingsforlengelser, når det er tillatt etter gjeldende lovgivning, for å forhindre og kontrollere risikoen for insolvens, svindelkontroll og kredittbeskyttelse, samt foretak som driver innen kredittinnsamling, utenfor domstolen og i retten (selskaper og/eller advokatfirmaer) ved overføring av kreditter;

f) til selskaper som har felles datakontrollører eller hvis noen i fellesskap bestemmer formålene og midlene for behandling med Enel X Way.

Enel X Way skal utstede instruksjoner til databehandlerne og autoriserte personer for å iverksette passende sikkerhetstiltak for å garantere konfidensialitet, sikkerhet og integritet til dataene.

7. Overføring av personopplysninger

Dine personopplysninger vil bli behandlet i EU og lagret på servere i EU. De samme dataene kan behandles i land utenfor EU forutsatt at et tilstrekkelig beskyttelsesnivå er garantert, slik det er anerkjent i en egen avgjørelse av EU -kommisjonen.

I fravær av en tilstrekkelig avgjørelse fra Europakommisjonen vil overføring av personopplysninger i land utenfor EU bare være mulig hvis de involverte datakontrollørene og behandlerne gir tilstrekkelige eller praktbaserte garantier, inkludert bindende selskapsregler og standard kontraktsmessige databeskyttelsesklausuler.

I mangel av en tilstrekkelig avgjørelse eller andre passende tiltak som beskrevet ovenfor vil overføringer av personopplysningene dine til tredjeland utenfor EU bare blir gjort hvis du eksplisitt har samtykket til det eller dersom det er fastsatt i GDPR og behandlet i din interesse.

Selv om Enel Group vedtar bruksanvisninger som er felles for alle landene den opererer i kan overføringen av dine personopplysninger være utsatt for risiko, knyttet til særegenheter ved lokal lovgivning om behandling av personopplysninger .

8. Oppbevaringsperiode for personopplysninger

Personopplysninger som behandles i henhold til formålene beskrevet i denne personvernerklæringen vil bli oppbevart i samsvar med prinsippene om proporsjonalitet og nødvendighet, og uansett til formålene med behandlingen er fulgt i samsvar med eventuelle gjeldende juridiske forpliktelser. 

  

Personopplysninger skal lagres og behandles så lenge det er et kontraktsforhold til den behandlingsansvarlige og i alle fall i en periode på 10 år fra opphør av kontraktsforholdet, hvoretter de skal slettes, uten at det berører ytterligere lagring av det samme om nødvendig for å overholde definerte juridiske forpliktelser, myndighetens bestemmelser, for innsamling av gjenværende kreditter og for behandling av tvister, klager og rettslige handlinger. 

Ditt frivillige og definerte samtykke er alltid nødvendig for å behandle dine personopplysninger og kontaktinformasjon relatert til markedsundersøkelser, direkte salg/telefonsalg, for plassering av produkter eller tjenester, for kommersiell kommunikasjon eller markedsføringsaktiviteter knyttet til produktene og/eller tjenester som tilbys av Enel X Way eller andre selskaper i Enel -gruppen fra tid til annen, spesifikt identifisert i datainnsamlingsskjemaene. Samtykke er valgfritt. Hvis du samtykker, blir dataene dine behandlet til samtykket er trukket tilbake. 

Ditt frivillige og avgitte samtykke er også nødvendig for å behandle dine personopplysninger for profilering av Enel X Way. Samtykke er valgfritt. Hvis du samtykker, blir dataene dine behandlet til samtykket er trukket tilbake. 

 

9. De registrertes rettigheter

 I henhold til artikkel 15 - 22 i GDPR, har du, når det er aktuelt, rett til:

a) få tilgang til og be om en kopi;

b) be om eventuelle rettelser;

c) be om kansellering;

d) få begrensninger på behandlingen;

e) protestere mot behandlingen;

f) motta slike data i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og å overføre dem uten hindringer til en annen datakontroller; der det er teknisk mulig.

Du har også rett til ikke å bli utsatt for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisk behandling, med mindre avgjørelsen er nødvendig: a) for inngåelse eller utførelse av en kontrakt med den behandlingsansvarlige; b) er autorisert ved lov eller c) er basert på eksplisitt samtykke. I tilfeller a) og c) har du rett til å uttrykke din mening, bestride beslutningen og få menneskelig inngripen fra kontrolleren.

Vi informerer deg om at du når som helst har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysninger som angår deg som kan utføres på grunnlag av den legitime interessen til Enel X Way. I dette tilfellet skal den behandlingsansvarlige avstå fra videre behandling av personopplysningene dine, med mindre det viser at det finnes tvingende legitime grunner til å fortsette behandlingen, eller for å fastslå, utøve eller forsvare juridiske krav.

Vi informerer deg også om at du fremdeles har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg som er utført for markedsføringsformål, inkludert profilering, i den grad det er knyttet til slik direkte markedsføring. Retten til å protestere mot slik behandling som utføres gjennom automatiserte kontaktsystemer, omfatter også behandling av personopplysninger gjennom tradisjonelle kontaktmetoder, med mindre du bare ønsker å protestere delvis.

Hvis du protesterer mot behandling for markedsførings- og profilering, vil personopplysningene dine ikke lenger bli behandlet for slike formål.

For å utøve dine rettigheter og trekke tilbake ditt samtykke, kan du sende en melding til e-postadressen: enelxway.italy.privacy@enel.com.

For ytterligere informasjon om dine personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet, som kan nås på følgende e-postadresse: dpo.enelxway@enel.com.

Til slutt minner vi deg om at hvis du mener at behandlingen av dataene dine har skjedd på en måte som ikke er i samsvar med europeisk forordning 679/2016 (GDPR), er det din rett å klage til Tilsynsmyndigheten for beskyttelse av personopplysninger, av:

a) registrert brev A/R adressert til Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia, 11, 00187 Roma;

b) e-post på: protocollo@gpdp.it, eller protocollo@pec.gpdp.it;

Personvernerklæring oppdatert av mars 2023